Begeleiding bij diabetes

Hello world

Diabetes- een levenslange ziekte


De alvleesklier of pancreas zorgt voor de productie van insuline. Dankzij dit hormoon kunnen de lichaamscellen suiker opnemen uit het bloed.

Als de alvleesklier geen of onvoldoende insuline aanmaakt, stapelt het suiker zich op in het bloed en is er sprake van diabetes.

Met een gezonde en aangepaste levensstijl enerzijds en de steun van de omgeving en zorgverleners anderzijds kunnen diabetespatiënten een leven leiden zoals ieder ander.


De behandeling en de opvolging van de ziekte, alsook de inspanningen om complicaties te voorkomen, vragen evenwel voortdurend de nodige aandacht.

Wat kunnen wij als thuisverpleegkundige voor u doen?


  • controle van de bloedsuikerspiegel (glycemie)
  • hulp bij toedienen van de nodige medicatie (insuline)
  • het wekelijks of dagelijks klaarzetten van uw medicatie volgens doktersvoorschrift
  • opvolging en verzorging van complicaties ten gevolge van diabetes (wondes die onstaan en minder snel genezen door schade aan de bloedvaten en verminderde doorbloeding)
  • gewicht en/of bloeddrukcontrole